Kristo Koger

Kristo Koger

Waldhoff Ärimaja

Evocon Grupp OÜ teostas Pärnus Waldhofi Ärimaja betoonkonstruktsioonide paigalduse. Meie kui tellija oleme positiivselt üllatunud nende operatiivsuses. Alates sealt maalt, kus saime vihje, et nemad teostavad selliseid töid kuni lõpuni. Tegu on ettevõttega, kes on huvitatud töö tegemisest. Pakkumise faasis tulevad kohale ja töötavad kogu eelinfo läbi. Otsitakse lahendusi, kuidas operatiivselt toimetada, leiavad lahendused küsimustele jms. Nende tugev trump on oskus teha töid ka kaugemates piirkondades - nii et töö raadius 120km ja enam ei ole takistuseks.

Loomulikult tekib igal pool jooksvalt lisaküsimusi, kuid kindlasti tulem on hea - ohutult ja efektiivselt jõuda eesmärgini.

Kindlasti oleme oma tulevastes projektides avatud koostööle selle meeskonnaga