Betoonkattega katselõikude rajamine ühistranspordi peatustesse