Kohtla-Järve reoveepuhasti laiendamine 4. Bioreaktori betoonitööd